ankorpavift.com
Anarchapulco 2016 - Ankor på vift
(Please scroll down to the orange text for the English version) Här kommer våra reflektioner från vår första anarkokapitalistiska konferens och vi slänger även med lite bilder från dessa dagar också! Nivån på föreläsningarna var högre än vad vi förväntade oss och det var roligt att ha så många av våra favoritmänniskor på samma plats. …