animefandom.net
Nhà của Nobita không nghèo như chúng ta tưởng!
Đã là fan manga/anime thì không thể nào không biết đến Doraemon và Nobita đâu nhỉ! Công ty 267C Production của Hongkong dựng lại video 3D hình ảnh ngôi nhà của Nobita giống phiên bản truyện tranh tới từng ngóc ngách luôn đấy! Ta nói cái chỗ để dù và cái bình bông cũng môRead More