animalus.eu
Zanieczyszczenie hałasem szkodliwe dla ptaków
Badaczom z Queen's University Belfast udało się wykazać na przykładzie rudzików zwyczajnych (Erithacus rubecula), że antropogeniczny hałas wpływa szkodliwie na ptaki śpiewające. Śpiew rudzików służy zarówno do wabienia ew. partnera, jak i odstraszania konkurencji. Wg ustaleń naukowców, zanieczysz