animalus.eu
Wielka Rafa Koralowa - 89% mniej nowych koralowców
Wielka Rafa Koralowa, naturalny cud świata, została w latach 2016 i 2017 przetrzebiona na skutek fal gorąca - zjawiska okresowego zwiększenia temperatury, którego częstotliwość wzrasta w wyniku zmian klimatycznych. W 2018 roku oszacowano, że w ciągu dwóch lat destrukcji uległa ponad połowa koralo