animalus.eu
Unia Europejska: zakaz stosowania jednej z klas insektycydów w trosce o dobro pszczół.
W dniu 27.IV.2018 przegłosowano wprowadzenie zakazu stosowania pestycydów z klasy neonikotynoidów w uprawach na terenie Unii Europejskiej. Motywowane jest to zależnością między ich stosowaniem a śmiercią pszczół, co może znacznie przyczyniać się do tzw "Zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej", c