animalus.eu
Kompletny szkielet przodka waleni odkryty w Peru
Liczące sobie ok 43 milionów lat szczątki przodka waleni po raz pierwszy odkryto w rejonie innym niż Azja. Peregocetus pacificus prowadził wodno - lądowy tryb życia, a w jego budowie wyróżniają się spłaszczony ogon i błony między palcami. Przypominać mógł połączenie hipopotama, wydry i bobra, osiąga