animalus.eu
Miliony ptaków giną podczas zbiorów oliwek w Europie
Jak alarmują naukowcy z portugalskiej formacji CIBIO, zbiory oliwek w krajach śródziemnomorskich prowadzą do śmierci milionów ptaków śpiewających. Wiele gatunków ptaków będących pod ochroną w centralnej i północnej Europie zimuje w Hiszpanii, Portugalii i na Półwyspie Apenińskim. Zimowanie ptaków