animalus.eu
Czy "Dumbo" propaguje cyrki?
"Pierwsze recenzje "Dumbo" sugerują, że film zawiera przekaz prozwierzęcy. Być może tak jest i takie było zamierzenie twórców, ale w kinach i centrach handlowych na całym świecie, ten przekaz się gubi. To co jest, to mylące wizerunki występującego zwierzęcia i naturalnej wielkości modele cyrkowego s