animalus.eu
22. Santa Maria
Podróż pickupem do Santa Maria ląduje na liście „to może mnie zabić”. Oso pędzi po szosie koło 80km/h, Danny, Sara, boliwijczycy i ja siedzimy stłoczeni na pace. Głupia stłuczka i rozbryzgnę się o kabinę. Poślizg, i wszyscy wykatapultujemy w losowym kierunku. W celu zminimalizowania strat własnych p