animalus.eu
0. Prolog
Idziesz ścieżką przez las deszczowy starając się cały czas patrzeć pod nogi – najbliższy szpital jest 50 km od Ciebie i w razie ukąszenia przez węża nie masz jakichkolwiek szans na dotarcie do medycznej pomocy. Obok Ciebie idzie Twój współpracownik którego rozumiesz jedynie po części, bo jego brytyj