anilvanderzee.com
Mijn beloofde update over infuus met zoutoplossing. Hoe is het gegaan?
Dit jaar heb ik infusen met zoutoplossing geregeld. Omdat ik elke medicatie moeilijk verdraag en ik daardoor niet genoeg opknap. Infusen met zoutoplossing leken de beste oplossing te zijn om mij te…