anibar.net
بررسی جایگاه حمل کالا در اقتصاد کشور
انسان ها همیشه به این فکر بودند که چگونه می توانند با صرف نیروی کمتری بار بیشتری را جا به جا کنند،صرفه جویی در زمان باعث صرفه جویی در هزینه های کالامی شود