ani4free.blogspot.com
Daiteikoku - Đại đế quốc ‎ver 2
SCREENSHOT .::STORY::. Từ rất lâu trước khi vũ trụ được thống nhất, những nhóm người nhỏ phải sống rải rác khắp vũ trụ. Tình trạng ...