anhdevietnam.com
Ánh Nhân: ở nơi chẳng ai biết đến thấy vui vui
Sinh ra và lớn lên miền “đất cằn sỏi đá” miền Trung, vào Nam học đại học rồi tiếp tục lập nghiệp, Ánh Nhân làm hết sức mà cũng đi hết mình. Chị em biết nhau cũng qua một thời cầu lông xập xình, nhạ…