andreaalcala.com
Retalls. Andrea Alcalá. Ephemeral spaces - Espais efímers - AA
Com de la simplicitat de les 2 dimensions d’un paper en blanc es crea un original paisatge en 3 dimensions? Retalls. Andrea Alcalá.Ephemeral spaces