andreaalcala.com
Material sensible. Andrea Alcalá. Ephemeral spaces - Espais efímers - AA
Què pot donar de sí una caixa de cartró? Sí, aquella abandonada al costat d’un contenidor? Material sensible. Andrea Alcalá. Ephemeral spaces