andersabrahamsson.org
Identitetsbryderier? | #blogg100 #IdentityTuesday
Läser min text om Tisdag Jag är så uttömd idag. Detta blir en kort not. Jag går in i nattvila.