andersabrahamsson.org
Kraftsteg | #blogg100
löpningen bärs fram // bortom sommartidens klockförskjutning // av lämplig taktenergi