analizajungowska.pl
Wybór władz PTPJ kadencja 2013-2016
3.03.2013 odbyło się Walne Zgromadzenie PTPJ, na którym zakończył swą kadencję Zarząd PTPJ (2010-2013). Towarzystwo wyłoniło nowe władze na lata 2013-2016. Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu …