analizajungowska.pl
Program Szkolenia I Stopnia
Program seminariów I stopnia Założenia Szkolenie analityczne jest formą doskonalenia zawodowego opartą na rozwoju wewnętrznym, procesie dojrzewania osobowości i pogłębiania integralności wew…