analizajungowska.pl
Władze PTPJ kadencji 2010-2013
Zarząd PTPJ: Tomasz J. Jasiński – prezes Łukasz Müldner-Nieckowski – wiceprezes Małgorzata Kalinowska – sekretarz Anna Różycka – skarbnik Mirosława Marciak – członek zarządu Jacek Marszałek &…