analizajungowska.pl
Władze PTPJ kadencji 2016-2019
Zarząd PTPJ: Łukasz Müldner- Nieckowski – prezes Gregor Glodek – wiceprezes Mirosława Marciak – sekretarz Grażyna Glodek – skarbnik Tomasz Jasiński – członek zarządu &…