analizajungowska.pl
Międzynarodowy Kongres Światowego Stowarzyszenia Psychiatrów, 2013
27-30 Październik 2013, Wiedeń, Austria „Psychiatria stawiająca ludzką istotę w centrum diagnozy i terapii, taka, która nie jest zredukowana do konwencjonaln…