amtv.asia
பன்னோக்கு சொகுசு வாகனங்களின் முன்னோடி’ மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் இந்தியா தனது புதிய வி-க்ளாஸ் எலைட் வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது!
இந்தியாவின் மிகப்பெரும் சொகுசு மகிழுந்து தயாரிப்பாளரான மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் [India’s largest luxury carmaker], தனது ‘வி-க்ளாஸ் எலைட்’ வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது. ‘சொகுசு பன்னோக்…