amirsariaslan.com
Vilken roll spelar socioekonomiska faktorer för ärftligheten av IQ och skolprestationer?
Jag har i två längre blogginlägg redogjort för de senaste fynden inom beteendegenetisk utbildningsforskning (se här och här). Inom beteendegenetiken har man länge debatterat den s.k. Scarr-Rowe-hyp…