amirsariaslan.com
Fortsatta framgångar inom beteendegenetisk utbildningsforskning
För en tid sedan skrev jag ett till synes uppskattat blogginlägg om den beteendegenetiska utbildningsforskningen där jag ställde frågan om hur den genetiska forskningen skulle kunna hjälpa fler bar…