amirsariaslan.com
Nej, det är inte bevisat att trädgårdsterapi är effektivt mot utbrändhet, SVT
Under kvällen bad professor Agnes Wold mig att granska en vetenskaplig artikels metodologiska upplägg för att se ifall fynden stödjer SVT:s påståenden om studien. Rubriken är ytterst tydlig, nämlig…