amirsariaslan.com
Påverkar föräldrar sina barns kostvanor eller anpassar de sig efter barnens genetik?
Det finns i många kretsar tämligen starka föreställningar om att föräldrars strategier att hantera sina barns kostvanor har en direkt påverkan på barnens risker att utveckla fetma senare i livet. D…