amirsariaslan.com
Hur väl förvaltar Brottsförebyggande rådet sitt kunskapsuppdrag?
Min ursprungliga tanke med det här inlägget var att fördjupa mig i gen-miljöinteraktioner – dess antaganden, de tillgängliga forskningsfynden och vilka slutsatser man kan dra i dagsläget. I s…