amirsariaslan.com
Del 3: Påverkar våra gener den miljö vi blir exponerade för?
Människan är en biologisk och social varelse som formas genom sitt livsförlopp av ett samspel mellan sin genetiska uppsättning och exponeringar för olika typer av miljöer. En intressant frågeställn…