amirsariaslan.com
Kan man leva längre genom att byta tunnelbanestation?
Forskare och tankesmedjor som är verksamma inom det socialmedicinska fältet i bred bemärkelse har under de senaste åren med jämna mellanrum presenterat ett antal rapporter där de har beräknat den f…