amirsariaslan.com
Del 2: Vad innebär ärftligheten och hur tolkar man den?
Vad innebär det egentligen när någon säger att en viss egenskap är i någon grad ärftlig? Låt mig inledningsvis repetera vad den klassiska tvillingmodellen är för något: Den klassiska tvillingmodell…