aminian.ir
روز برنامه نویسان مبارک - Happy Programmers' Day - سایت شخصی سعید امینیان
امروز ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ روز جهانی برنامه نویسان بود. ضمن تبریک این روز به کلیه برنامه نویسان مناسب دیدم که تاریخچه این روز را برای آشنایی بیان کنم. هر سال ۲۵۶ امین روز سال (عدد ۱۰۰ در مبنای شانزده و ۲ به توان ۸ و ۱۱۱۱۱۱۱۱ در مبنای ۲) که مصادف با ۱۳ سپتامبر در …