aminian.ir
گزارش آماری حقوق و دستمزد سال 1392 - سایت شخصی سعید امینیان
سایت www.irantalent.com که از سایتهای مطرح و مهم در حوزه کاریابی می باشد اخیرا در اقدام جالبی نتایج ارزیابی حقوق و دستمزد متخصصان و مدیران در ۲۳ گروه شغلی را منتشر کرده است. این گزارش را می توانید از اینجا دریافت نمایید. این گزارش می تواند جهت آشنایی با سطح فعلی حقوق و دستمزد در …