amar-tahlil.ir
تحلیل شبکه ایANP - داده پردازی تهران
تحلیل شبکه ایANP : فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نیز روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای هر دو توسط توماس ال ساعتی بیان و مبانی تئوریک آنها ارائه شدند، و هم اکنون یک انجمن بین المللی وجود دارد که هر دو سال یکبار تحت عنوان تشکیل جلسه می دهد. تئوری روش تصمیم گیری تحلیل شبکه …