amairobookshelf.com
Яна Телер търси смисъла на живота в "Нищо" - A Court of Books and Magic
"Нищо" на Яна Телер ни води по пътеката на осъзнаването - кое е вярно, кое не е и къде всъщност се крие смисъла на живота.