altg.net
O galego como identificador, non como diferenciador
Nos últimos tempos, e nalgúns casos non tan últimos, están aparecendo en moitos medios, redes sociais, diarios e similares en galego, algo que me alegra moito, pero que, pode que por culpa da época…