almanova.eu
Viktoria – frisk från depression - AlmaNova
35-åriga Viktoria hade haft sex tunga år då hon lidit av djup depression och varit beroende av antidepressiva tabletter innan hon hittade hjälpen som innebar en stor livsvändning. Med öppet hjärtat berättar hon om hur en lång svår period med djupa depressioner på ett fantastiskt sätt vändes med hjälp av…
Anna Böhlmark