almanova.eu
Värdefull vitbok om amalgamskador som demokratisk härdsmälta - AlmaNova
Fager har gjort det arbete som riksdagens revisorer skulle utfört för att undvika den härdsmälta hela problematiken kring amalgamskador förvandlats till.
Ingemar Ljungqvist