almanova.eu
Svensk Visionär bygger by på Cypern - AlmaNova
Tänk dig en by i ett varmt soligt land där barnen får lära sig om empati, medvetenhet och om ett hållbart samhälle. Där universiteten lär ut om samarbete och kvantmedicin utifrån en vetenskap som inte bygger pa╠Őseparation. Och där sjukhusen integrerar olika komplementära terapier för att erbjuda den bästa möjliga…
Anna Böhlmark