almanova.eu
Matthias Rath – Vitamin C–forskaren med ambitioner för världshälsan - AlmaNova
Ett förebyggande intag av vitamin C i högdos, bör åtföljas av ett tillskott av magnesium.
Ingemar Ljungqvist