almanova.eu
HIV/aidsepidemins ursprung – en expertkommentar: Kronologin är den springande punkten - AlmaNova
Mot slutet av förra århundradet blev vi belägrade av ett av de största gisslen i mänsklighetens historia: Aids, ett sjukdomskomplex vars ursprung fortfarande är höljt i dunkel. Uppkomsten av denna mystiska sjukdom gav upphov till ett enormt intresse i de medicinska och vetenskapliga kretsarna. Detta fick lärare och forskare att klänga omkring i det spindelnät av…
Anna Böhlmark