almanova.eu
Nummer 4 – 2018 - AlmaNova
AlmaNova träffar Bruce Lipton - en av epigenetikens förfäder som övertygar oss om att vi inte är offer för våra gener AlmaNova träffar Gregg Braden - geologen vars insikter från boken "Human by Design"…
Anna Böhlmark