almanova.eu
2019 års PISA-rapport - AlmaNova
Den tredje december damp den så ner. Detta års PISA-rapport där skolan är utvärderad utifrån 5500 svenska femtonåringar, från drygt 200 skolor runtom i landet som gjort ett stort test. Jämfört med förra året märktes en svag förbättring inom områden som läsförståelse, matematik och naturkunskap. Men inom området som likvärdighet…
Anna Böhlmark