alltochinget.boztrom.com
Arbetet igång igen
Då är schaktningsarbetet igång igen efter uppehåll på grund av snöfall. 2 fyller kanan med sand, och en åker sedan genom all sand. Rasande roligt tycker de 3.