alltochinget.boztrom.com
Lördagshäng
Det börjar bli en tradition att hänga på lekplatsen lördagsmorgnar. Inget vatten i sikte, trodde Pappan. Trills vet bättre ;)