alltochinget.boztrom.com
Grunden till atterfallaren
Då är arbetet igång med grunden för atterfallaren. Trillingarna spanade på första parkett och tyckte det var rysligt spännande. Gissningsvis sa de ”Titta där” runt 10.000 gånger ;)…