alltochinget.boztrom.com
Lekstugan borta…
Det börjar så smått dra ihop sig för nästa fas i husrenoveringen. Från början var det ju bara ett duschutrymme och bastu som skulle fixas till, men efter Trillsen kom behöver vi utöka projektet en …