alltochinget.boztrom.com
Tvättstuga och groventré – byggdag 7
Dag 7. Golvet gjutet med EPS-cement som skall fungera som underliggande isolering. På detta skall sedan värmegolvet läggas. Cementen består av lättbetong med små ”frigolitbollar” i, och…