alltochinget.boztrom.com
Stenläggning på framsidan
Då är stenläggningen i full gång. Läggningen inramas med en liten stödkant som vi lägger bruk under för att få en stabil läggning. Eftersom marknivån bitvis går över själva stennivån limmar vi fast…